PG Strauss: “Dit alles begin by goeie saad”

Die Strauss-familie het reeds sedert 1860 diep spore in die Reitz-omgewing begin trap en vandag gaan hul steeds van krag tot krag.

PG Strauss is tans die sewende geslag boer op sy plaas en is reeds vir die afgelope 10 jaar in ’n vennootskap met Fick en Seun Boerdery (hul buurplaas) wat 100 jaar gelede reeds hul wortels in die Reitz-omgewing geanker het. Fick en Seun Boerdery is baie gediversifiseerd en verbou ’n verskeidenheid gewasse, insluitend appels, kersies, aartappels, mielies, koring, sonneblom en soja. Verder het hulle ook ’n vee- en besproeïngsvertakking.

Alhoewel mielies tans ’n belangrike deel van hul besigheid is, was dit nie altyd die geval nie.

“Sedert 2003 het ons duidelik gesien daar is ’n verandering in ons omgewing en in ons klimaat en vir daardie rede het meer boere begin beweeg na somergewasse wat spesifiek mielies insluit,” sê hy.

Strauss meen dat die kwaliteit van saad sowel as die kiemkragtigheid daarvan, die grootste oorwegende faktore is wanneer hulle ’n saadkeuse maak.

“Natuurlik gaan dit oor jou praktyk ook – bemesting, bewerking, bespuiting – maar dit begin alles by goeie saad. As jy nie goeie saad het nie, kan jy nie verwag om ’n goeie opbrengs te hê nie. Opbrengs bly jou grootste hefboom. Om daardie rede plant ons DEKALB®.”

Ongeveer 90% van Strauss se saadvolume is tans DEKALB-saad.

“Ons het deur tellings in die lande gesien dat DEKALB vir ons goeie saad gee. In terme van opkoms en plantpopulasies is dit regtig wat ons wil hê en dit gee dan vir ons ’n goeie kans om ’n goeie opbrengs te lewer.”

Volgens Strauss speel klimaat ’n kardinale rol in enige boerdery, maar as jy met ’n goeie plantpopulasie begin, staan jy ’n beter kans om ’n goeie opbrengs te kry.

“In die Oos-Vrystaat kan jy maklik baie nat toestande kry wat uiteindelik lei tot die afgradering van jou mielies. Ons het oor tyd gesien dat DEKALB geneig is om vir ons beter resultate te gee. Jy kan redelik seker wees dat jy ’n graad 1 mielie gaan stroop.”

Strauss meen verder dat een van die sleutelkenmerke van Bayer die feit is dat hul baie belê in navorsing en ontwikkeling.

“Ons grootste hefboom uit ’n winsgewendheidsoogpunt is opbrengs. Daarom wil ons weet ons maak van die beste moontlike tegnologie, praktyke en genetika gebruik om uiteindelik vir ons ’n goeie kans te gee om goeie opbrengste te lewer,” sê hy.

Vir hom gaan dit nie alleen oor die saad nie, maar ook oor die naverkopediens en addisionele ondersteuning wat hulle op die plaas ontvang.

“Die kundigheid wat jy op jou plaas kry as jy die produk koop, is vir ons geweldig belangrik. Dit help nie jy koop ’n produk en daar is geen ondersteuning of inligting wat na jou kant toe kom nie en daar is geen besigheidsintelligensie wat met jou gedeel word sodat jy ’n beter produsent kan wees nie. In daardie opsig het ons goeie vennote in Bayer. Ons kry baie goeie ondersteuning en goeie inligting. As ons vrae vra, word daar tydig met ons inligting gedeel.”